Select country

API 610

Štandard API (American Petroleum Institute) 610 špecifikuje požiadavky na prevedenie odstredivých čerpadiel pre použitie v oblasti priemyslu oil & gas.