Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Chladiace čerpadlá

Široký sortiment chladiacich čerpadiel pre rôzne chladiace aplikácie.

Chladivá sú látky s výhodnými termomechanickými vlastnosťami na prenos tepla v chladiacich systémoch. Pôvodne sa ako chladivá používala skupina halogénovaných uhľovodíkov nazývaných "freóny", ale v súčasnosti sa z ekologických dôvodov nahrádzajú fluórovanými uhľovodíkmi alebo čistými uhľovodíkmi alebo amoniakom.

Chladivá sú z technického hľadiska pomerne náročným médiom, pretože vyžadujú, aby čerpadlo prekonávalo vysoké tlaky v chladiacich okruhoch a zároveň aby malo dokonalú tesnosť, ktorá zabráni úniku prchavých chladív zo systému. Okrem toho sa požiadavky neustále zvyšujú, pretože okruhy ekologickejších chladív s čistými uhľovodíkmi si vo všeobecnosti vyžadujú vyššie tlaky a sú horľavé. V dôsledku toho sa v chladiacich okruhoch často stretávame so zónami ATEX, ktorým musí výber čerpadla vyhovovať.

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ CHLADIVÁ

HFC: R23, R32, R125, R134a, R152a, R143a, R407c, R404a, R410a, R417a, R507
Chladivá šetrné k životnému prostrediu: R1234yf, R744 (CO2), NH3

V NAŠOM PORTFÓLIU MÁME ČERPADLÁ PRE VŠETKY BEŽNÉ CHLADIVÁ

  • zubové čerpadlá s mechanickým tesnením
  • beztesnové piestové membránové čerpadlá
  • pre vysoké prietoky dodávame výhradne odstredivé čerpadlá bez skrine s magnetickou spojkou
SÉRIÍ 21
Zmazať Filtre