Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Centrifugal Pumps

Odstredivé čerpadlá

Odstredivé čerpadlá poskytujú vysoko účinné a spoľahlivé čerpanie, pričom premieňajú vstupnú energiu na kinetickú energiu pomocou obežného kolesa rotujúceho v komore. Existuje niekoľko prevedení komôr a obežných kolies čerpadiel pre širokú škálu aplikácií; od vyčerpávania a prečerpávania kvapalín až po hygienické procesy, ako je čerpanie mlieka a piva. Sú obľúbené vďaka relatívne nízkym obstarávacím a prevádzkovým nákladom a vysokej odolnosti voči abrazívnym a korozívnym kvapalinám.

56 sérií 8 výrobcov

Zmazať Filtre

Potrebujete pomôcť s vyhľadaním najvhodnejšieho čerpadla pre Vašu aplikáciu?

Naši skúsení experti sú pripravení Vám pomôcť!

Kontaktujte nás

Odstredivé čerpadlá poskytujú vysoko účinné a spoľahlivé čerpanie, pričom premieňajú vstupnú energiu na kinetickú energiu pomocou obežného kolesa rotujúceho v komore. Existuje niekoľko prevedení komôr a obežných kolies čerpadiel pre širokú škálu aplikácií; od vyčerpávania a prečerpávania kvapalín až po hygienické procesy, ako je čerpanie mlieka a piva. Sú obľúbené vďaka relatívne nízkym obstarávacím a prevádzkovým nákladom a vysokej odolnosti voči abrazívnym a korozívnym kvapalinám.

AKO FUNGUJE ODSTREDIVÉ ČERPADLO?

Odstredivé čerpadlá majú na hriadeli obežné koleso, ktorého lopatky prenášajú čerpanú kvapalinu, ktorá je odstredivou silou tlačená radiálne na obvod kolesa. Tým sa zvyšuje rýchlosť a tlak kvapaliny. Z obežného kolesa kvapalina prechádza do špirálového telesa čerpadla, kde sa jej prierez zväčšuje. Tým sa znižuje rýchlosť a zvyšuje tlak (ako vyplýva z rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice). Na dosiahnutie veľkej výtlačnej výšky sa používajú viacstupňové odstredivé čerpadlá, kde je niekoľko obežných kolies uložených za sebou. Samotné obežné kolesá potom existujú v uzavretom, polootvorenom alebo úplne otvorenom vyhotovení. Všeobecne platí, že uzavretejšie obežné kolesá sú účinnejšie, zatiaľ čo otvorenejšie obežné kolesá si lepšie poradia s pevnými látkami a ľahšie sa čistia.

TYPY UPCHÁVOK

Odstredivé čerpadlá na bezpečné kvapaliny sa zvyčajne dodávajú s mechanickou upchávkou. Tá zabezpečuje tesnosť voči okolitému prostrediu. Pre abrazívne, adhezívne a kryštalizujúce kvapaliny a kaly je vhodná dvojitá mechanická upchávka s preplachovaním medziupchávkového priestoru. S mechanickou upchávkou možno dobre čerpať akékoľvek náročné médium.

V prípade toxických a inak nebezpečných kvapalín je najlepšie použiť bezupchávkovú konštrukciu s magnetickou spojkou, pri ktorej v prípade poruchy nehrozí únik do prostredia. Rovnaké výhody ponúkajú aj iné bezupchávkové konštrukcie s brodiacim rotorom. Pre špecifické prípady, ako sú kvapaliny s bodom varu, ponúkame aj špeciálne odstredivé čerpadlá s hydrodynamickou upchávkou.

VÝHODY ODSTREDIVÝCH ČERPADIEL

Odstredivé čerpadlo je najvhodnejšie na čerpanie veľkých objemov kvapalín s nízkou viskozitou. V skutočnosti vytvára výtlačnú výšku (tlak), ktorá môže byť veľmi vysoká v prípade viacstupňových čerpadiel.

Medzi hlavné výhody odstredivých čerpadiel patria:

  • Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady
  • Ľahká údržba a dlhá životnosť vďaka jednoduchej konštrukcii
  • Účinné na čerpanie nízkoviskóznych kvapalín
  • Odolnosť voči abrazívnym a korozívnym médiám
  • Plynulý, bezpulzný prietok

Nie všetky odstredivé čerpadlá sú samonasávacie a vzhľadom na vysoké šmykové sily nie sú príliš vhodné na dlhodobé čerpanie vysokoviskóznych kvapalín alebo jemných produktov a pri vyšších tlakoch sa ich účinnosť rýchlo znižuje.

Ich výhodou oproti iným typom čerpadiel je, že sa dajú použiť v širokej škále aplikácií v mnohých priemyselných odvetviach.

APLIKÁCIE

Odstredivé čerpadlá sa typicky používajú na stáčanie, prečerpávanie a cirkuláciu. Keďže čerpadlo je účinnejšie pri čerpaní kvapalín s nízkou viskozitou, používa sa a je vhodné najmä na čerpanie kvapalín, ako sú voda, ľahké oleje, glykol, palivá, chemikálie a niektoré druhy kalov. Je obzvlášť vhodné na manipuláciu a prepravu vody, farieb a náterov, potravín, nápojov, liekov a abrazívnych kvapalín.

PREČO SI VYBRAŤ AXFLOW?

AxFlow ponúka odstredivé čerpadlá a príslušenstvo pre najrôznejšie odvetvia a aplikácie. Naším cieľom je vždy splniť vaše očakávania. Potrebujete poradiť s výberom správneho čerpadla pre vaše potreby? Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci a inžinieri vám poradia so zložitými problémami, od výberu a špecifikácie až po inštaláciu zariadenia a následnú podporu.

S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy