Select country
Hermag

HERMAG

Odstredivé čerpadlá s brodivým rotorom Hermag, nachádzajú svoje využitie najmä v chemickom, petrochemickom a všeobecnom priemysle. V prevádzkach s neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami na bezpečnosť a nízku spotrebu elektrickej energie zariadení, je Hermag výborné riešenie. Čerpadlá zvládajú problematickú kombináciu: vysoká teplota a vysoký tlak. K dispozícii sú aj certifikáty podľa API.

Výrobca odstredivých čerpadiel s brodivým rotorom HERMAG ponúka riešenia pre náročné aplikácie, ako je manipulácia s výbušnými a nebezpečnými toxickými látkami. Všetky produkty spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy.

Dizajn čepradla spočíva v kompaktnom bloku odstredivého čerpadlo a špeciálneho elektromotora, ktorého rotor je zatopený čerpaným médiom. Tento princíp zabezpečuje stálu lubrikáciu a chladenie rotujúcich častí a tiež zamedzuje úniku média z telesa. Nie je potrebný servis pre mechanické upchávky.

5 sérií 1 výrobcov

Model

HERMAG High Melting Point Series

Čerpadlá s brodivým rotorom pre toxické a výbušné médiá s vysokou teplotou tuhnutia

HERMAG High Melting Point Series
Zistiť viac HERMAG High Melting Point Series
Model

HERMAG High Pressure Series

Vysokotlaková rada čerpadiel s brodivým rotorom pre toxické a výbušné médiá.

HERMAG High Pressure Series
Zistiť viac HERMAG High Pressure Series
Model

HERMAG High Temperature Series

Čerpadlá s brodivým rotorom pre toxické a výbušné médiá o vysokej teplote.

HERMAG High Temperature Series
Zistiť viac HERMAG High Temperature Series
Model

HERMAG Special Application Series

Špeciálny typ čerpadiel s brodivým rotorom pre toxické a výbušné médiá

HERMAG Special Application Series
Zistiť viac HERMAG Special Application Series
Model

HERMAG Standard Series

Základná verzia pre univerzálne použitie pre výbušné prostredie.

HERMAG Standard Series
Zistiť viac HERMAG Standard Series