Select country
Hermag

HERMAG

Odstredivé čerpadlá s brodivým rotorom Hermag, nachádzajú svoje využitie najmä v chemickom, petrochemickom a všeobecnom priemysle. V prevádzkach s neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami na bezpečnosť a nízku spotrebu elektrickej energie zariadení, je Hermag výborné riešenie. Čerpadlá zvládajú problematickú kombináciu: vysoká teplota a vysoký tlak. K dispozícii sú aj certifikáty podľa API.

Výrobca odstredivých čerpadiel s brodivým rotorom HERMAG ponúka riešenia pre náročné aplikácie, ako je manipulácia s výbušnými a nebezpečnými toxickými látkami. Všetky produkty spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy.

Dizajn čepradla spočíva v kompaktnom bloku odstredivého čerpadlo a špeciálneho elektromotora, ktorého rotor je zatopený čerpaným médiom. Tento princíp zabezpečuje stálu lubrikáciu a chladenie rotujúcich častí a tiež zamedzuje úniku média z telesa. Nie je potrebný servis pre mechanické upchávky.

5 sérií 1 výrobcov