Select country

HERMAG

Výrobca čerpadiel s brodivým rotorom ISO a API 685

Výrobca odstredivých čerpadiel s brodivým rotorom HERMAG ponúka riešenia pre náročné aplikácie, ako je manipulácia s výbušnými a nebezpečnými toxickými látkami. Všetky produkty spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy.