Select country
Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadlá pre citlivé a viskózne kvapaliny

Viskozita kvapaliny je zásadný údaj pre výber správneho čerpadla. Pre čerpanie viskóznych kvapalín je vhodné riešenie objemové čerpadlo. AxFlow má najširšiu ponuku čerpadiel viskóznych kvapalín.

Viskozita je kľúčovým parametrom pri čerpacích aplikáciách. Čerpanie vysokoviskóznych kvapalín má svoje špecifiká a zďaleka nie každé čerpadlo je pre takúto aplikáciu vhodné. Množstvo médií je naviac citlivé na šmykové namáhanie, pri čom dochádza k degradácii produktu alebo zmene viskozity.

AKO VYBRAŤ ČERPADLO NA CITLIVÉ A VISKÓZNE KVAPALINY?

  • Mnohé médiá sú veľmi citlivé na šmykové namáhanie, ktoré spôsobuje degradáciu produktu alebo zmenu viskozity.
  • Správna konštrukcia čerpadla zabezpečuje bezproblémovú prevádzku pri čerpaní viskóznych a citlivých médií a zabraňuje zablokovaniu alebo upchatiu čerpadla.
  • Materiálové vyhotovenie zmáčaných častí by malo byť vždy v súlade s čerpaným médiom, aby nedošlo ku kontaminácii média alebo trvalému poškodeniu jednotlivých častí alebo celého čerpadla.
  • Požadovaná účinnosť čerpadla pre citlivé a viskózne kvapaliny určí optimálny výkon a kapacitu, čím sa zabráni zvýšenej spotrebe energie a vyšším prevádzkovým nákladom.
  • CIP/SIP zabezpečuje jednoduché čistenie bez potreby demontáže častí čerpadla a potrubia. Zároveň umožňuje odstrániť usadeniny aj z vysoko viskóznych médií.
SÉRIÍ 110
Zmazať Filtre
Kontaktujte nás