Select country

fluidity.nonstop fluidity
Lab Homogenizers
fluidity.nonstop

Laboratórne homogenizátory

Malé homogenizátory pre laboratórne a testovacie účely.

Popis

Homogenizátory APV (Rannie / Gaulin) sú absolútnou svetovou špičkou a sú inštalované v mnohých aplikáciách po celom svete. APV má v ponuke pestrú variáciu konštrukčných typov dvoch legendárnych výrobcov - Rannie a Gaulin. Výrobca APV neustále zdokonaľuje oba konštrukčné typy a umne kombinuje výhody oboch typov.

Homogenizátor je zariadenie zložené z vysokotlakového piestového čerpadla a špeciálneho homogenizačného ventilu. Vysoký tlak (500-1500) bar vytvorí v homogenizačnom ventile extrémne vysokú rýchlosť média, ktorá roztrhá častice a následne ich stabilizuje v novej podobe.

Homogenizáciou sa zmenia mnohé vlastnosti média, najmä:

viskozita, stabilita, schopnosť viazania vody, štruktúra, farba, lesk, molekulová hmotnosť, schopnosť chemickej reakcie (mnohonásobne väčší povrch častíc) a mnohé ďalšie

Homogenizácia sa veľmi často využíva v potravinárskom, farmaceutickom priemysle a pri výrobe krémov a ďalších produktov osobnej starostlivosti. Čím ďalej viac sa tiež presadzuje v ostatných priemyselných odvetviach.

Kľúčové vlastnosti
S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy