Select country

Seital | SPX Flow

Špičkový výrobca odstredivých separátorov

Kvalitné odstredivé separátory, klarifikátory a ďalšie procesné komponenty pre mliekarne, pivovary, výrobu vína a iné.

Seital sa od konkurencie odlišuje flexibilným prístupom k zákazníkom a unikátnym konštrukčným riešením. AxFlow ponúka kompletný sortiment Seital - odstredivé separátory, klarifikátory a tiež systém štandardizácie mlieka. V kombinácii s našim systémovým riešením AxFlow Systems dodávame na kľúč aj komplenté jednotky s ovládaním.

3 sérií 1 výrobcov