Select country

Náš pohľad na svet

Byť jednotkou na českom trhu je pre nás veľký záväzok.

Naším cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre zákazníkov z rôznych odvetví. Budujeme dlhodobé partnerstvá, v rámci ktorých sa naši zákazníci môžu spoľahnúť, že nájdu kvalitné riešenie svojej výzvy so všetkou súvisiacou technickou podporou a vybavením.

Snažíme sa zabezpečiť transparentné a etické prostredie pri výkone našej činnosti, a preto máme záujem odhaliť akékoľvek nezákonné alebo neetické správanie spočívajúce v porušovaní právnych, ako aj interných predpisov.

Z tohto dôvodu sme vytvorili nezávislý komunikačný kanál: https://report.whistleb.com/cs/axinter.

Prostredníctvom tohto kanála môže ktokoľvek bezpečne podať sťažnosť alebo podnet na prešetrenie. Zároveň majú zaručené riadne preskúmanie správy bez toho, aby sa museli obávať sankcií za svoju správu.