Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadla pro toxické kvapaliny

Najširší sortiment čerpadiel pre nebezpečné a toxické médiá v rámci SR. Bezupchávkové objemové a odstredivé čerpadlá bez nebezpečia úniku do okolia.

Všetky kategórie chemických čerpadiel sú odolné celému spektru chemikálií - kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám. Ponúkame riešenia pre jednoduché dávkovanie, stáčanie, prečerpávanie i miešanie toxických kvapalín.

Čerpanie toxických a agresívnych kvapalín je vždy výhodnejšie riešiť bez mechanických upchávok, cez ktoré môže unikať do okolia nebezpečné médium v prípade poruchy. Výhodná je teda membránová konštrukcia u objemových čerpadiel, a v prípade odstredivých čerpadiel je nutná konštrukcia s magnetickou spojkou alebo hermetické prevedenie s brodivým rotorom.

  • odolné vzduchomembránové čerpadlá s guľovými alebo klapkovými ventilmi z plastu alebo kovu
  • piestomembránové dávkovacie čerpadlá s nastaviteľným zdvihom alebo integrovaným elektronickým riadením, modulárne čerpadlá pre veľké zaťaženie so špeciálnym vybavením
  • viacstupňové samonasávacie odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou
  • zubové čerpadlá s vonkajším prevodom
  • mikrozubové čerpadlá s magnetickou spojkou na čerpanie malých množstiev
  • sortiment čerpadiel s brodiacim rotorom pre toxické a výbušné médiá
  • certifikácia na použitie v nebezpečných oblastiach ATEX
Séria 42
Zmazať Filtre