Select country

API 674

API (American Petroleum Institute) 674 určuje požiadavky na objemové čerpadlá s princípom vratného pohybu. Ide najmä o piestové, respektíve plunžerové čerpadlá. Hlavé uplatnenie nájdeme v petrochemickom priemysle.

Produktov 3
Zmazať Filtre