Select country

API 675

Táto norma od American Petroleum Institute pokrýva požiadavky čerpadla s vratným pohybom piestu a kontrolovaným objemom pri spracovaní plynu, v ropnom a petrochemickom priemysle. Tieto čerpadla majú buď hydraulicky ustavenú membránu alebo sú plunžerového typu. Rotačné objemové čerpadlá nie sú v tejto norme zahrnuté.

Produktov 7
Zmazať Filtre