Select country

API 685 čerpadlá

API 685 určuje minimálne požiadavky pre bezupchávkové odstredivé čerpadlá pre použitie v oil & gas priemysle. Norma je aplikovaná na jednostupňové čerpadlá: MDP (Magnetic Drive Pumps / čerpadlá s magnetickou spojkou) a CMP (Canned Motor Pumps / čerpadlá s brodivým rotorom).

5 sérií 1 výrobcov