Select country
Atex

ATEX čerpadlá, ventily, homogenizátory, mixéry a miešadlá, drviče

Od roku 2003 sú spoločnosti v rámci EU povinné spĺňať nariadenie o ochrane zamestnancov pred výbuchom v zónach s výbušným prostredím. Každý výrobca, ktorý uvádza svoje zariadenia na trh EU, ich musí prispôsobiť tak, aby spĺňali príslušnú "ATEX" smernicu. Mimoeurópskou smernicou, ktorá sa používa v USA je norma IECEx.

Smernica ATEX klasifikuje riziko nebezpečenstva podľa povahy a pravdepodobnosti podľa nasledujúcej tabuľky:

Plyn/para

Zóna 0: Priestor, kde sa vyskytuje výbušná plynná atmosféra, ktorá je trvale prítomná, dlhé časové obdobie alebo často prítomná. 

Zóna 1: Priestor, kde môže vzniknúť výbušná plynná atmosféra za normálnej prevádzky.

Zóna 2: Priestor, kde nie je pravdepodobný vznik výbušnej plynnej atmosféry alebo vznikne zriedkavo a na krátke časové obdobie.

Prach

Zóna 20: Priestor, kde je výbušná atmosféra prítomná trvale, po dlhé časové obdobie alebo často.

Zóna 21: Priestor, kde môže vzniknúť výbušná plynná atmosféra za normálnej prevádzky.

Zóna 22: Priestor, kde nie je pravdepodobný vznik výbušnej plynnej atmosféry alebo vznikne zriedkavo a na krátke časové obdobie.

141 sérií 22 výrobcov

Zmazať Filtre

Potrebujete pomôcť s vyhľadaním najvhodnejšieho čerpadla pre Vašu aplikáciu?

Naši skúsení experti sú pripravení Vám pomôcť!

Kontaktujte nás