Select country

OHSAS

OHSAS 1800:2007 Occupation Health and Safety Management je medzinárodný štandard, ktorý predpisuje rámec identifikácie, kontroly a znižovania rizika spojeného so správaním a bezpečnosti na pracovisku.

Produktov 23
Zmazať Filtre