Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Riešenie aplikácií

Základný princíp fungovania v AxFlow je založený na hľadaní ideálneho riešenia pre konkrétnu aplikáciu. Zo skúseností vieme, že rozhodujúce môžu byť aj zdanlivé detaily.

Čerpadlá pre toxické kvapaliny

AxFlow ponúka najširšiu ponuku čerpadiel pre nebezpečné a toxické médiá v rámci SR. Bezupchávkové objemové a odstredivé čerpadlá bez nebezpečia úniku do okolia.

Viac