Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadlá pre toxické kvapaliny

AxFlow ponúka najširšiu ponuku čerpadiel pre nebezpečné a toxické médiá v rámci SR. Bezupchávkové objemové a odstredivé čerpadlá bez nebezpečia úniku do okolia.

Popis

Všetky kategórie chemických čerpadiel, ktoré ponúka AxFlow, sú odolné celému spektru chemikálií - kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám. Ponúkame riešenia pre jednoduché dávkovanie, stáčanie, prečerpávanie i miešanie toxických kvapalín.

Čerpanie toxických a agresívnych kvapalín je vždy výhodnejšie riešiť bez mechanických upchávok, cez ktoré môže unikať do okolia nebezpečné médium v prípade poruchy. Výhodná je teda membránová konštrukcia u objemových čerpadiel, a v prípade odstredivých čerpadiel je nutná konštrukcia s magnetickou spojkou alebo hermetické prevedenie s brodivým rotorom.

Produktov 27
ZmazaťFiltre