Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Bezupchávkové čerpadlá s magnetickou spojkou

Kľúčovou súčasťou každého čerpadla je spôsob utesnenia čerpaného média medzi rotujúcim hriadeľom a statorom.

Klasická konštrukcia čerpadla zahŕňa mechanické tesnenie, o-krúžky alebo mazací kábel. Každé takéto tesnenie má však svoju životnosť a skôr či neskôr ho bude potrebné vymeniť, inak začne médium unikať. Najmä pri čerpaní toxických médií môže byť tento stav veľmi nebezpečný.

AKO FUNGUJÚ BEZupchávkOVÉ ČERPADLÁ?

Bezupchávkové čerpadlá sa správajú inak. Vzhľadom na rôznorodosť konštrukcií čerpadiel existujú dva základné typy bezupchávkových čerpadiel:

  • bezupchávkové čerpadlá so solenoidovou spojkou
  • bezupchávkové čerpadlá (membránové, hadicové)

bezupchávkové ČERPADLÁ S MAGNETICKOU SPOJKOU

Čerpadlá s magnetickou spojkou sú špeciálne varianty bežných čerpadiel (odstredivé, zubové), kde je komora čerpadla hermeticky uzavretá a krútiaci moment sa v čerpadle prenáša pomocou magnetického poľa. To vedie k vyššej prevádzkovej bezpečnosti a eliminuje potrebu výmeny tesnenia. V porovnaní s bežnými čerpadlami však majú o niečo nižšie parametre (nižší krútiaci moment) a nedokážu sa dobre vyrovnať s pevnými časticami v čerpanej kvapaline.

Konvenčná upchávka

Magnetická spojka

VÝHODY BEZUCPÁVKOVÝCH ČERPADIEL S MAGNETICKOU SPOJKOU

  • hermetické oddelenie kvapaliny od prostredia
  • odstránenie problematického upchávania čerpadla

Vzhľadom na výhody týchto čerpadiel sa čerpadlá s magnetickou spojkou najviac uplatňujú pri čerpaní toxických a agresívnych kvapalín s nízkou viskozitou a bez vysokého obsahu pevných látok.

TYPY ČERPADIEL S MAGNETICKOU SPOJKOU

  • odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou
  • zubové čerpadlá s magnetickou spojkou
SÉRIÍ 38
Zmazať Filtre