Select country

Dávkovacie čerpadlá

Spoľahlivé dávkovanie kvapalín a pevných látok je základom väčšiny výrobných podnikov. Či už sa jedná o miešanie jednotlivých zložiek v presnom pomere, dávka správneho množstva produktu na pásovú linku, alebo plnenie finálnych balení na váhu. Na tieto aplikácie je potrebné nájsť správny typ čerpadla a pochopiť celý proces.

Dávkovacie čerpadlá sú v rôznych konštrukčných vyhotoveniach. Obecne sa pre dávkovací proces používá objemové čerpadlo, kde je možné jednoducho regulovať prietok.

piestomembránové / plunžrové dávkovacie čerpadlá

Tento konštrukčný typ čerpadiel dosahuje najvyššiu presnosť a opakovateľnosť, ktorá je vyjadrená certifikáciou podľa API 674/API675. Vďaka ventilovej a membránovej konštrukcii majú prakticky dokonalé lineárne riadenie prietoku otáčkami. Niektoré naviac umožňujú nastavovanie dĺžky zdvihu, čím sa rozširuje dávkovací rozsah pri kontinuálnej prevádzke. Bezupchávková konštrukcia umožňuje obsadenie aj v potravinárskom priemysle, ale najmä v chemickom a petrochemickom, kde sa často vyskytujú vysoké tlaky.

hadicové dávkovacie čerpadlá

Hadicové respektíve peristaltické čerpadlá majú nejlepšiu saciu schopnosť a žiadne spätné toky. Jedná se tak o obľúbené dávkovacie riešenia vo farmácií, potravinárstve, ale i v chemickom a ťažobnom priemysle.

 

zubové dávkovacie čerpadlá

Zubové čerpadlá sú typickým príkladom dávkovacích čerpadiel, ktoré sa objavujú v chemickom a všeobecnom priemysle. Vďaka jemným zubom majú výhodu v bezpulznom chode a šetrnom čerpaní produktu. Do vyšších tlakov, kvôli rastúcim spätným tokom, su vhodné skôr pre viskóznejšie médiá.

 

Dávkovacie čerpadlá s rotačnými piestami

Tieto čerpadlá tvoria základ pre dávkovanie v potravinárstve vďaka hygienickej konštrukcii, jednoduchej CIP/SIP čistiteľnosti, možnostiam vyhrievania a velmi šetrnému čerpaniu. Sú vhodné pre dávkovanie monoho produktov pri nízkých i vysokých tlakoch.

Dávkovacie skrutkové čerpadlá

Pre tieto čerpadlá platia podobné vlastnosti ako pre čerpadlá s rotačnými piestami. Prídavný benefit je náhrada CIP čerpadla vďaka svojej schopnosti rýchleho chodu a absencii problémov pri zavzdušnení.

Vretenové dávkovacie čerpADLá

Obľúbený typ dávkovacieho čerpadla bez spätných tokov. Šetrnosť ku produktu, výhodné vstupné náklady a dlhodobá životnosť.