Select country

fluidity.nonstop fluidity
Dynamic Mixers
fluidity.nonstop

Dynamické mixéry

Vysokootáčkové mixéry pre ťažko miešateľné médiá.

Popis

Dynamické mixéry sú zariadenia, ktoré v kombinácií vysokých otáčok a špeciálnych lopatiek vytvoria silnú turbulenciu, ktorá zaistí zmiešanie aj ťažko miešateľných médií. Zároveň je v ponuke aj rada špeciálnych zariadení APV, ktorá rieši konkrétne aplikácie miešania práškov do kvapalín alebo dvoch kvapalín.

Dynamické mixéry majú významne silnejší homogenizačný efekt ako bežné miešadlá. Pre aplikácie, kde dynamická homogenizácia nestačí, máme v ponuke aj vysokotlakové homogenizátory, ktoré posúvajú tento efekt omnoho vyššie.

AxFlow ponúka v rámci SR dynamické mixéry a ďalšie zariadenia výrobcov APV a Bran+Luebbe.

Kľúčové vlastnosti
Produktov 2
S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy