Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Vacuum Pumps, Compressors and Blowers

Vývevy a kompresory

Riešenie pre vákuové aplikácie.

Vývevy alebo tiež vákuové čerpadlá sa používajú k odčerpávaniu vzduchu či iných plynov z uzavretého priestoru a slúži na vytváranie podtlaku (vákua). Vývevy výrobcu Pompe Travaini možno prevádzkovať aj v kompresorovom režime. Všeobecne sú kapalinokružné vývevy / kompresory uplatňované v aplikáciách, v ktorých je kladený dôraz na prevádzkovú spoľahlivosť, nenáročnosť na obsluhu a údržbu, dlhú životnosť a bezpečný chod bez hluku a otrasov. Suchobežné objemovej vývevy s rotačnými piestami je možné využiť napríklad na pneumatickú dopravu, aeráciu tekutín a v ďalšej rade aplikácií, v ktorých je potrebná vysoko alebo nízkotlaková dodávka vzduchu.

AxFlow Vám ponúka kvapalinokružné a suchobežné vývevy aj celé vákuové systémy talianskeho výrobcu Pompetravaini.

15 sérií 1 výrobcov

S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy