Select country

Dávkovacia jednotka

Jednotka pre prípravu receptúr polyuretánovej zmesi.

Popis systému

Veľmi presné dávkovanie 4 polyolov a 13 reaktantov. Presnosť je zabezpečená kombináciou tenzometrov a pneumatických dávkovacích ventilov.

  • Optimálna presnosť pre všetky média a nerezová konštrukcia s vysokou chemickou odolnosťou.
  • Dávkovací proces kalibrovaný na finálnom produkte pre maximálnu presnosť.
  • Nerezové miešadlo s variablinými otáčkami pre efektívne miešanie zmesi.
  • Kompletné riadenie procesu dávkovania, miešania a prečerpávania.
  • 3000 l zásobníky pre krátkodobú prevádzkovú zásobu linky.