Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Jednotka na prÍpravu farby

Jednotka pre vstupnú prípravu farby v textilnom priemysle.

Popis systému

Vretenové čerpadlo doplňuje farbu z mobilných zásobníkov do 1000 l chladenej duplikovanej nádoby, v ktorej chladiaca jednotka udržuje konštantnú teplotu farby. Nerezové miešadlo zaisťuje optimálnu kvalitu média pre vstup do ďalšej technológie. Jednotka je pripravená na čistiace cykly pre zamedzenie kontaminácie pri zmene farby a usadzovania v potrubí. Súčasťou systému je Laserové snímanie hladiny a bezpečnostná kontrola otvárania veka nádoby.