Select country

Spracovanie bonbónov

Jednotka pre roztavenie nevyhovujúcich bonbónov k ďalšiemu spracovaniu.

Popis systému

Celá jednotka, ktorá je určená pre opätnovné spracovanie čokoládovej hmoty je vyrobená z nerezovej ocele. Potrubie, kde prúdi produkt je vyhrievané.

Zmes roztavenej hmoty je zo zásobníka dopravovaná objemovým čerpadlom s rotačnými piestami Waukesha. Produkt prúdi cez filter a demagnetizátor. Jednotka je riadená hygienickým rozvádzačom.

Spracovanie bonbónov - Diagram

Vysvetlenie diagramu