Select country

Vákuová jednotka

Vákuová jednotka pre odsávanie pár z varnej nádoby pre muesli.

Popis systému

Kvapalinokružná výveva výrobcu Pompetravaini zaisťuje odsávanie horúcich pár z varnej nádoby. Pary sa ochladia a skondenzujú prechodom cez doskový výmenník. Separačná nádoba oddelí plynnú fázu od kvapalnej, ktorá je odstredivým čerpadlom odčerpaná. Výveva disponuje čiastočnou regeneráciou servisnej kvapaliny. 

Vákuová jednotka - Diagram

Vysvetlenie diagramu