Select country

Vstupná úprava a transport cukru

Jednotka pre vstupné spracovanie a transport cukru pri výrobe cukroviniek.

Popis systému

Kryštálový cukor v "big-bagu" o hmotnosti 1 tony postupne putuje do viacdielnej transportnej linky, kde šnekové podávače zabezpečujú ďalší transport.

O prepravu sirupu sa stará objemové čerpadlo Waukesha s rotačnými piestami.

Detailný pohľad zobrazuje atmosférický preplachový systém, čerpadlo s rotačnými piestami, snímače diferenčného tlaku, vyhrievané filtre a odkvapovú vaňu. 

Vstupná úprava a transport cukru - Diagram

Vysvetlenie diagramu