Select country

Kontakt

Princíp odstredivých čerpadiel

Odstredivé čerpadlá sú vďaka ich jednoduchému princípu najčastejšie používané zariadenia pre prenos kvapalín.

Princíp odstredivých čerpadiel

U odstredivých čerpadiel je kvapalina po vstupe do obežného kolesa unášaná lopatkami a odstredivou silou tlačená radiálne k obvodu kolesa. Zvyšuje sa rýchlosť a tlak kvapaliny. Na obvode kolesa je najväčšia obvodová rýchlosť a z toho vyplýva, že kvapalina tu má najväčšiu kinetickú energiu. Túto energiu kvapalina získala od motora, ktorý poháňa obežné koleso. Z obežného kolesa kvapalina prechádza do difúzora a ďalej do špirálovej skrine. V týchto částiach sa rozširuje prietokový prierez, tým sa znižuje rýchlosť kvapaliny (rovnica kontinuity) a stúpa tlak - podľa zákona zachovania energie (Bernoulliho rovnica). Lopatky difúzora usmerňujú prúd kvapaliny z obežného kolesa, obmedzujú jej vírenie a tým sa zlepšuje účinnosť stroja. Preto sú lopatky difúzora zakrivené tak, aby k nim bol vektor výstupnej rýchlosti z obežného kolesa točný. V mnohých prípadoch však difúzor nie je použitý a kvapalina z obežného kolesa prechádza priamo do špirálovej skrine.

Princíp samonasávacích čerpadiel

1. Pri zapnutí čerpadla je sacia komora naplnená cez sací port.
2. Pri saní vytvorí vzduch zmiešaný s kvapalinou v sacom potrubí vákuum vo vnútornej špirále. Pri ich oddelení vystúpi vzduch výtlačným potrubím a kvapalina sa vrací do sací komory.
3. Cirkulačný proces pokračuje, kým kvapalina nenahradí všetok vzduch v sacom potrubí, potom začíná proces čerpania.
4. Pri vypnutí čerpadla zaistí špeciálna sacia komora dostatok kvapaliny pre efektívne znovu-nasávanie.