Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čpavková voda

Môžeme vám pomôcť začleniť túto chemikáliu do vašej výroby, navrhnúť a vytvoriť systém presne podľa vašich špecifikácií.

AMONIAK ALEBO ČPAVOK

Je to veľmi rozšírená látka, ktorá sa v prírode vyskytuje v rôznych formách. Čistý amoniak je čoraz obľúbenejším chladivom vďaka svojmu nízkemu potenciálu globálneho otepľovania (GWP). Používanie roztoku amoniaku v rôznych koncentráciách je na vzostupe aj pri znižovaní škodlivých emisií v spaľovacích procesoch (systémy SNCR a SCR), kde pomáha znižovať najmä NOx. Je tiež nevyhnutný pri výrobe hnojív.

Výhodné tepelno-mechanické a chemické vlastnosti čistého amoniaku (a jeho roztokov) sú však čiastočne kompenzované jeho náročnejšími bezpečnostnými aplikáciami. Amoniak je veľmi prchavý a jeho výpary sú pre človeka veľmi toxické. Komplikáciou môže byť aj mierna horľavosť a s ňou spojené čoraz častejšie vymedzovanie zón ATEX.

Veľmi vysoký tlak nasýtených pár amoniaku kladie vysoké nároky na tlakové zariadenia v čpavkovom hospodárstve. V závislosti od teploty je na udržanie kvapalného stavu čistého amoniaku potrebný tlak približne 20 barov a tepelná izolácia. Aj roztoky amoniaku kladú zvýšené nároky na dostatočný sací tlak pre prevádzku bez kavitácie.

 

 

AMONIAKOVÁ VODA (NH4OH)

Stáčanie čpavkovej vody je počiatočným procesom čpavkového hospodárstva, teda v prípade, že od dodávateľa odoberáte hotový roztok amoniaku. Pre správnu funkciu stáčacích čerpadiel je výhodné použiť samonasávacie konštrukcie, ktoré zvládnu aj malé výškové rozdiely. Naše systémy sú vždy šité na mieru, vybavujeme ich požadovanými senzormi na pripojenie vašej cisterny.

správna koncentrácia

Ak máte k dispozícii čistý amoniak a demi vodu, môžete na mieste pripraviť akúkoľvek koncentráciu roztoku. Naša technológia je založená na nasýtení demi vody amoniakom na požadovanú koncentráciu. To umožňuje plnoautomatickú a bezpečnú prevádzku. Referenčná jednotka obsahuje výrobný okruh a zásobník pre integrované dávkovacie čerpadlo. Vďaka spracovaniu čistého čpavku je zabezpečená nekompromisná tesnosť a vysoká tlaková odolnosť celej jednotky.

presné vstrekovanie a čisté spaľovanie

Roztok na vstrekovanie amoniaku si vyžaduje dokonalú tesnosť a odolnosť voči tlaku. Zároveň je na dokonalé riadenie spaľovacieho procesu potrebná lineárna regulácia prietoku. Naše piestomembránové čerpadlá zabezpečujú dlhodobú tesnosť vďaka svojej konštrukcii bez upchávky. Ich jedinečná konštrukcia s viacerými membránami potom prináša výhody minimalizácie tlakových pulzácií a zároveň úsporu energie.

Stiahnite si 

  Čpavková voda - stáčanie, miešanie, dávkovanie (PDF)