Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

ATEX odstredivé čerpadlá

Odstredivé čerpadlá sú často umiestnené v nebezpečných oblastiach alebo samy čerpajú horľavé a výbušné látky. Vo všetkých týchto prípadoch sa musia používať certifikované čerpadlá pre príslušnú zónu ATEX.

Ponúkame čerpadlá pre všetky zóny ATEX vrátane najnáročnejšej zóny 0.

  • ATEX odstredivé čerpadlá s mechanickým tesnením
  • ATEX odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou
  • ATEX odstredivé čerpadlá s brodivým rotorom
  • ATEX odstredivé čerpadlá s hydrodynamickým tesnením

Obráťte sa na nás, aby sme vám poradili s výberom správneho riešenia. Spoločne nájdeme ideálne riešenie.

SÉRIÍ 51
Zmazať Filtre