Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

ATEX vzduchomembránové čerpadlá

Na bezpečnú prevádzku v náročných prostrediach a nebezpečných atmosférach ponúkame čerpadlá stlačeného vzduchu s úplnou ATEX certifikáciou.

Vzduchomembránové čerpadlá sú v zásade bezpečné na prevádzku v zónach ATEX, a preto sú pre tieto oblasti obľúbeným riešením, pretože nemajú elektrický pohon. ATEX certifikácia pre tieto čerpadlá sa udeľuje tým čerpadlám, ktoré sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu.

SÉRIÍ 7
Zmazať Filtre