Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čerpadlá pre ATEX zónu 0

Zóna 0 je podľa smernice ATEX najnebezpečnejšie prostredie. V tejto zóne môžu pracovať len skutočne výnimočné čerpadlá.

ČO JE ZÓNA 0 ATEX?

Zóna Atex 0 (kategória 1) je prostredie so stále prítomným nebezpečenstvom výbuchu. Preto podlieha najprísnejším pravidlám a certifikácia do tejto zóny je veľmi zriedkavá.

RAD ČERPADIEL PRE ZÓNU 0

Ponúkame špeciálne odstredivé čerpadlá Bungartz, ktoré majú certifikát ATEX zóna 0.