Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Čpavková voda

Čpavková voda je kritickou zložkou pre riadenie reakcie v kotloch. Jej stáčanie a presné dávkovanie je tak súčasťou väčšiny energetických prevádzok, ale i v cementárňach a vápenkách.

Čpavková voda patrí medzi najnebezpečnejšie kvapaliny, ktoré sa bežne používajú v prevádzkach. Nebezpečenstvo spočíva v prípadnom úniku do okolia, pri čom dochádza k rýchlemu odparu a vzniknutý čpavok môže ohrozovať zdravie pracovníkov. Preto je nevyhnutné dodržať dokonalú tesnosť všetkých spojov a zvoliť bezpečnú konštrukciu čerpadiel.

AxFlow má najširší výber čerpadiel na stáčanie i dávkovanie čpavkovej vody na slovenskom trhu. Naša ponuka zahŕňa piestomembránové i hermetické odstredivé čerpadlá s brodivým rotorom. V ponuke sú aj magnetické zubové čerpadlá alebo magnetické odstredivé čerpadlá.

SÉRIÍ 20
Zmazať Filtre