Select country

Potravinárske čerpadlá

Potravinárske a farmaceutické prevádzky majú vysoké nároky na zariadenia z pohľadu materiálov a čistiteľnosti. V AxFlow ponúkame najlepšie vybavenie pre takéto prevádzky.

Aj keď z legislatívneho hľadiska nie je povinnosťou potrvinárskych a farmaceutických podnikov používať ceritifkované zariadenia pre daný proces, väčšina výrobných spoločností spolieha na také komponenty, ktoré sú detailne overené rešpektovanými globálnymi autoritami, aby sa tak vyhli strate prestíže v prípade problémov s hygienou a kvalitou finálnych produktov.    

Globálne existuje niekoľko autorít vydávajúcich certifikáciu pre zariadenia a komponenty. Nižšie sú uvedené najznámejšie a najviac rešpektované. Obecne sú certifikáty v dvoch kategóriách - materiálové (hodnotiace vhodnosť materiálu pre styk s potravinami) a hygienické (testujúce reálnu čistiteľnosť v prevádzke).

MATERIÁLOVÁ CERTIFIKácia

 

V kategórii materiálových certifikátov je najznámejšia americká FDA (US Food and Drug Administration), ktorá hodnotí vhodnosť elastomérov (plastových a gumených materiálov), nasleduje novšia európska EC 1935/2004, ktorá má širší záber a prísnejšie kritériá a zohľadňuje aj oceľové materiály. Okrajovou záležitosťou je ďalší americký štandard USP, ktorý sa vzťahuje viac na farmáciu. Častejšie sa v hygienických prevádzkach požaduje materiálová certifikácia podľa EN 10204, ktorá deklaruje zloženie použitých nerezových materiálov, v prípade varianty 3.1 i vrátane kompletného trasovania polotovaru a chemického rozboru.

hygienický dizajn a čistiteľnosť

Množstvo čerpadiel obsahuje materiály vhodné pre styk s potravinami. Pre použitie v hygienických prevádzkach je často nevyhnutná dokonalá čistiteľnosť, inak hrozí rast baktérií a mikroorganizmov v čerpadle, čo môže mať za následok stratu kvality produktu. V tomto smere je v Európe najprísnejšou a najrešpektovanejšou autoritou certifikácia EHEDG, ktorá hodnotí výsledky čistenia CIP vrátane rozboru baktérií. Tento štandard sa spolu s materiálovými štandardmi vyvinul z americkej normy 3A so storočnou tradíciou. V posledných rokoch ale dochádza ku zbližovaniu oboch noriem, a tak voľba akéhokoľvek z nich Vám zaručí bezpečné a hygienické použitie.

      

ponuka POTRAVINÁrSKyCH ČERPADiEL

AxFlow má najširšiu ponuku hygienických potravinárských čerpadiel na slovenskom trhu. K dispozícii sú prémiové potravinárske čerpadlá všetkých typov:

  • Potravinárske čerpadlá s rotačnými piestami alebo "lobmi" (piškóty)
  • Potravinárske čerpadlá odstredivé
  • Potravinárske čerpadlá vretenové
  • Potravinárske čerpadlá vzduchomembránové