Select country

Samonasávacie čerpadlá

Čerpadlá sú zariadenia pre prekonávanie alebo generovanie tlaku vo výtlačnej vetve. Veľké rozdiely medzi čerpadlami sú na sacej strane. Niektoré čerpadlá musia mať pre svoju funkčnosť zaplavené sanie, iné zvládnu vytiahnuť kvapalinu aj z pomerne veľkej hĺbky.

Schopnosť samonasávania je dôležitou vlastnosťou čerpadiel, ktorá vie uľahčiť mnoho problémov s inštaláciou čerpadla. Samonasávacie čerpadlá môžu byť umiestnená vyššie ako je voľná hladina zásobné nádrže, z ktorej čerpadlá saje. To je výhodné v mnohých technických prípadoch, napr. pre vyčerpávanie IBC kontajnerov vrchom, prekonávanie potrubných sifónov a pod.

Čerpadlá dodávame v mnohých konštrukčných typoch, pričom takmer u každého možno nájsť rady, ktoré majú samonasávacie schopnosti. V tejto schopnosti existujú značné rozdiely. Všeobecne najlepšie samonasávacie schopnosti má peristaltické čerpadlo. To sa dostáva až na dosah fyzikálnych limitov so sacím zdvihom až 9,5m. Veľmi dobré sacie vlastnosti majú aj vretenové čerpadlá a mnohé vzduchomembránové alebo piestomembránové čerpadla. U odstredivých čerpadiel sú samonasávacie varianty vyčlenené do špeciálnych radov. Samonasávacie odstredivé čerpadlá potom vždy kombinujú odstredivé čerpanie s princípom kapalinokružné vývevy.
AxFlow ponúka najširšiu paletu samonasávacích čerpadiel na slovenskom trhu, naprieč  konštrukčnými typmi a materiálov. Naše čerpadlá nájdete v potravinárskom, chemickom i energetickom priemysle.