Select country

Pre výrobných technológov a technických inžinierov

"Systémové myslenie" spoločnosti AxFlow sa vyplatí, či už plánujete inštaláciu nových systémov alebo prehodnocujete účinnosť súčastných.

Uvažujte Komplexne

U súčastných procesov, ktoré často prešli niekoľkými prestavbami, dokážeme nájsť rizikové miesta, nekompatibilitu jednolivých zariadení a ich neoptimálneho využitia. Na základe tejto analýzy, spracujeme návrh optimalizácie danej časti výrobnej prevádzky, vrátatane dodávky nového zariadenia - napríklad novej dávkovacej jednotky. Tento prístup je výhodny z hľadiska celkovej optimalizácie výrobnej prevádzky, ale aj z hľadiska ďalších možných úspor vo forme nižších strát produktov, optimálneho využitia energie, minimálnych výpadkov, rýchlejšieho čistenia a kratších prestojov. Prečo ? Pretože riešime veci v súvislostiach.

Dlhodobá investícia

Naše systémy sú navrhnuté a inštalované tak, aby boli kompatibilné s vašou výrobnou prevádzkou. Ide nám o to, aby vaša prevádzka fungovala čo najlepšie, s minimom odstávok a opotrebovania jednotlivých zariadení. Kompletný návrh, projektová príprava, montáž a inštalačné služby - to všetko od jediného, spoľadhlivého dodávateľa - sú zárukou bezpečného, spoľahlivého a ekonomicky výhodného zdokonalenia Vášho procesu.

VÝHODY Pre vašu prevádzku

  • Vyššia výkonnosť prevádzky
  • Menej odstávok
  • Ľahšie čistenie a údržba
  • Nižšie straty produktu
  • Vyššia flexibilita výroby
  • Optimálna spotreba energie
  • Účelový návrh, účelová stavba
  • Predbežné testovanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky
  • Kompatibilita s ďalšími časťami výrobnej prevádzky