Select country

Princíp kvapalinokružnej vývevy

Jednoduchý prehľad, ako funguje kvapalinokružná výveva.  Dozviete sa priníp činnosti a určité aplikačné úskalia. Je to to najrozšírenejší typ vývev v prevádzkach

 

 

Kvapalinokružná výveva sa skladá z púzdra valcovitého tvaru, v ktorom sa otáča rotor s lopatkami. Rotor vytvára odstredivou silou utesnený kvapalinový prstenec po obvode telesa.