Select country

Zapožičanie a test homogenizátorov

AxFlow vďaka priamemu napojeniu na výrobcu ponúka množstvo služieb v oblasti zapožičania homogenizátorov a testov zákazníckych vzoriek.

Obstaranie vysokotlakového homogenizátora je nákladná investícia a správny výber a konfigurácia stroja je nesmierne dôležitá. Niektoré aplikácie sú už detailne zdokumentované (najmä v mliekarenstve), iné AxFlow ponúka všetkým zákazníkom hneď niekoľko možností, ako získať a analyzovať výsledky homogenizácia na ich konkrétnom produkte ešte pred samotným rozhodnutím o kúpe. Podobné služby v takom rozsahu nikto iný na slovenskom trhu neponúka. Celý proces zapožičania vybavíme za vás.

Zapožičanie laboratórnych homogenizátorov

Laboratórne homogenizátory sú vďaka kompaktným rozmerom a veľmi ľahkému nábehu výbornou možnosťou u malých vzoriek objaviť prínosy homogenizácie. Laboratórne homogenizátory možno štandardne zakúpiť, ale v AxFlow ponúkame aj možnosť zaslať testovací stroj priamo k Vám za týždenný poplatok. Sami si tak môžete meniť homogenizačné tlaky a analyzovať výsledky vo svojom laboratóriu. Laboratórne homogenizátory majú integrovaný lievik na vstupný produkt. Stačí zariadenie pripojiť na napájanie, spustiť START a nastaviť požadovaný tlak. Nič viac nie je potrebné.

 • tlak až 1000/2000 bar
 • prietok až 22 l/h

TEST VZORiek v testovacom centre u výrobcu

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúkame je test Vašich vzoriek v špičkovo vybavenom testovacom centre v Dánsku. Za vopred dohodnutý fixný poplatok je možné zaslať vzorky do testovacieho centra, dohodnúť tlaky, pri ktorých chcete zistiť výsledky. Samotného testu v testovacom centre sa tiež môžete osobne zúčastniť a získať tak cenné procesné informácie od skúsených odborníkov na homogenizáciu.

AKÉ MNOŽSTVo vzorky je potrebné pripraviť?

 • 1-2 litre pre test na laboratórnom homogenizátori
 • 15-20 litrov pre test s väčším homogenizátorom Rannie 10

MOŽNOSTI ANALÝZY VÝSLEDKov

 • analýza mikroskopom
 • odstredenie a spektrálna analýza vlnovej dĺžky
 • analýza distribúcie veľkosti častíc
 • viskozimeter (Brookfield, Bostwick)

VÝHODY ZÍSKANÉ TESToM HOMOGENIZÁTORa

 • overenie aplikácie pre Vaše médium
 • overenie odolnosti materiálov pre dlhodobé použitie
 • jednoduché škálovanie pre vysokoobjemovú výrobu
 • možnosť garancie výsledkov