Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Vacuum Systems

Vákuové jednotky

Vákuové systémy zahŕňajú kvapalinokružné vývevy alebo kompresory a ďalšie potrebné príslušenstvo. Pre hospodárne využívanie servisnej kvapaliny obsahuje systém spravidla zásobník, v ktorom sa oddelí kvapalné servisné médium od plynného a tepelný výmenník, ktorý chladí servisnú kvapalinu pred opätovným vstupom do vývevy na požadovanú teplotu. Súčasťou systému sú aj snímače a armatúry, ktoré aplikácia vyžaduje. Vákuové systéme dokážeme dodať na kľúč ako kompletné zariadenie a zároveň ho vieme nainštalovať do prevádzky.

5 sérií 1 výrobcov

Vákuové systémy zahŕňajú kvapalinokružné vývevy alebo kompresory a ďalšie potrebné príslušenstvo. Pre hospodárne využívanie servisnej kvapaliny obsahuje systém spravidla zásobník, v ktorom sa oddelí kvapalné servisné médium od plynného a tepelný výmenník, ktorý chladí servisnú kvapalinu pred opätovným vstupom do vývevy na požadovanú teplotu. Súčasťou systému sú aj snímače a armatúry, ktoré aplikácia vyžaduje.

Vákuové systéme dokážeme dodať na kľúč ako kompletné zariadenie a zároveň ho vieme nainštalovať do prevádzky.

S čím Vám pomôžeme ?
Požiadavka na produkt

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Charakter častíc:
Potrebujem produkt:
Špeciálne požiadavky
Požiadavka na servis

krok 2/3 - podrobné informácie

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

 

Typ servisu
Požiadavka na dokumentáciu

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť.

Typ dokumentácie
Dopyt na náhradné diely

KROK 2/3 - PODROBNÉ INFORMÁCIE

Prosím, poskytnite nám čo najviac informácii, aby sme Vám vedeli čo najrýchlejšie pomôcť

 

Kontaktné informácie
Súhlasím, že AxFlow uchová tieto informácie vo svojej internej databáze CRM. Website Policy