Select country

Ako fungujú vákuové systémy?

Priblížime Vám princíp fungovania vákuových systémov. AxFlow navrhuje a dodáva mnohé prevedenia vákuových systémov a jednotiek pre najrôznešie podtlakové aplikácie.

Kapalinokružné vývevy potrebujú pre svoju činnosť vytvorenie kvapalinového kruhu, ktorý utesní rotujúce lopatky a umožní tak účinné sania vývevy. Táto kvapalina je ale čiastočne vylučovaná spolu s prúdiacim plynom (parami), a tak je treba ju dopĺňať. Vákuové systémy riešia úspornú prevádzku vývev spätnou separáciou tejto odchádzajúci kvapaliny z plynu a následnou opätovnou dodávkou servisnej kvapaliny o správnej teplote do telesa vývevy. Zároveň možno systémy vybaviť početnou inštrumentáciou pre monitoring a automatické ovládanie.


Stratová PREVÁDZKa KvAPALINOKRUŽNej VÝVEVY


Kapalinokružná výveva bude správne fungovať aj v prípade inštalácie bez recirkulácie servisnej kvapaliny. Stačí tak priviesť dostatočne chladnú kvapalinu na vstupný port vývevy. V tomto prípade je ale nutné počítať s veľkými stratami tejto kvapaliny a jej neustálym doplňovaním. Citeľne obohatená vzdušina navyše často nie je prípustná z ekologických dôvodov. Práve preto sa tento spôsob prevádzky kvapalinokružnej vývevy už prakticky nevyskytuje.


VÁKUOVÝ SYSTÉM s čiastočnou RECIRKULÁCIOU KVAPALINY


Základným vákuovým systémom je s čiastočnou recirkuláciou servisnej kvapaliny. K výveve v ňom patrí separačná nádoba, ktorá spätne oddeľuje prímes servisnej kvapaliny z odchádzajúcej vzdušiny. Kvapalinový výstup z nádrže je potom zavedený späť do vývevy a servisnej kvapalina týmto v systéme cirkuluje prakticky bez strát. Servisná kvapalina, ktorá je pre potreby vývevy čo najchladnejšie, sa ale priechodom vývevou citeľne ohrieva, a tak v systémoch len s čiastočnou cirkuláciou dochádza k postupnému otepľovaniu cirkulujúceho objemu servisnej kvapaliny. To je kompenzované čiastočným odpúšťaním a vstupom čerstvej (chladnej) kvapaliny do obehu. Ani tento systém tak nie je bezstratový.


VÁKUOVÝ SYSTÉM S ÚPLNou RECIRKULÁCIOU KVAPALINY


Prevádzkovo najúspornejším a tiež najčastejším typom vákuového systému je ten s úplnou recirkuláciou servisnej kvapaliny. Do obehu servisnej kvapaliny je pridaný tepelný výmenník, ktorý kompenzuje oteplenie servisnej kvapaliny v telese vývevy. Nie je tak už nutné pripúšťať novú chladnejšiu kvapalinu. Občasná výmena servisnej kvapaliny tak môže nastať iba v prípade prímesi pevných častíc v odsávanej vzdušiny, ktorá by ohrozovala cirkuláciu akumuláciou nečistôt v obehu. 

Princíp kvapalinokružnej vývevy

Jednoduchý prehľad, ako funguje kvapalinokružná výveva.  Dozviete sa priníp činnosti a určité aplikačné úskalia. Je to to najrozšírenejší typ vývev v prevádzkach    

Viac