Select country

Kódex správania dodávateľov

Kódex správania sa snaží zabezpečiť, aby naši dodávatelia konali v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi týkajúcimi sa ľudských práv, práce a životného prostredia. Ak existuje nesúlad medzi požiadavkami a výkonom, dodávateľovi pomôžeme ho prekonať.