Select country
Kontakt

ATEX servis

Celý servis sa vykonáva v súlade so smernicou ATEX.

Európska smernica ATEX 2014/34/EÚ stanovuje pravidlá pre používanie zariadení vo výbušnom alebo potenciálne výbušnom prostredí. Pravidlá sa vzťahujú aj na ich obsluhu.

Servis ATEX

ČO JE SERVIS ATEX?

Servis ATEX sa vykonáva v súlade s normami ATEX uvedenými pre každé zariadenie. Je potrebné, aby sa dodržiavali stanovené postupy na vylúčenie možnosti nehody v prevádzke.

Ponúkame vám záručný a pozáručný servis ATEX, havarijný, či pravidelný, máte možnosť dohodnúť sa na servisnej zmluve ATEX.

Sme certifikovaná spoločnosť, servis zariadení ATEX môžu vykonávať naši špeciálne kvalifikovaní a certifikovaní technici. Sami sa rozhodnite, či využijete služby našich servisných stredísk, alebo prídeme za vami.

Zverte nám starostlivosť o vaše zariadenie, budete mať istotu kvalitného a certifikovaného ATEX servisu!

 

AKÉ ZARIADENIA SERVISUJEME?

Čerpadlá Vývevy a kompresory Homogenizátory Tepelné výmenníky
Čerpadlá Vývevy a kompresory Homogenizátory Tepelné výmenníky
Odstredivé separátory Mixéry a miešadlá Ventily Drviče
Odstredivé separátory Mixéry a miešadlá Ventily Drviče

Všetky zariadenia z nášho portfólia a tiež od iných výrobcov.  

VÝHODY SERVISU AXFLOW

Detailná znalosť našich zariadení, originálne náhradné diely, pravidelne školení servisní technici, miestna podpora, certifikovaný servis zariadení ATEX. 

Naše služby
Viac