Select country

fluidity.nonstop fluidity
AxFlow sistemi
fluidity.nonstop

AxFlow sistemi

Šta je za Vas bitnije? Imati kompletan sistem koji se besprekorno uklapa u Vaše procese ili pak različite, kombinovane komponente? Da li biste radije imali isti kontakt za planiranje, montiranje, puštanje u rad i servisiranje ili za sve to različite kontakte?

Uvereni smo da većina firmi preferira imati sve u jednom i tu Vam dajemo potpuno pravo. To je jedna od odlika AxFlow sistema - razmišljamo i delujemo globalno i težimo celokupnom poboljšanju, a ne izolovanom tretiranju komponenti. Smatramo da posebna draž leži u celokupnom rešenju i sigurni smo da ste i Vi tog mišljenja.

Razmišljanje na nivou sistema – sveobuhvatan pristup

Razmišljanje na nivou sistema efikasno je jer navodi na posmatranje procesa u celini, kao i njegovih funkcija, a ne samo komponenti.

Prednosti sistema

Za tehničke savetnike

Razmišljanje na nivou sistema kakvo praktikuje AxFlow može Vam biti od velike koristi – bilo da želite uvesti novi pogon ili proveriti svoje dosadašnje procese.

Prednosti za proizvodnju

Za rukovodioce projektima i budžetom

Kupovinom specijalizovanog i Vašem preduzeću prilagođenog sistema uštedećete sebi kompleksne, naporne i često frustrirajuće probleme rukovođenja projektima.

Prednosti za kupovinu
Formular za zahtev
Upit o proizvodu

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtevi
Upit o uslugama

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

 

Vrsta usluge
Upit o prospektima
Upit o prospektima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Potrebni prospekti
Upit o zamenskim delovima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja