Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Axflow sistemi

Šta je za Vas bitnije? Imati kompletan sistem koji se besprekorno uklapa u Vaše procese ili pak različite, kombinovane komponente? Da li biste radije imali isti kontakt za planiranje, montiranje, puštanje u rad i servisiranje ili za sve to različite kontakte?

Uvereni smo da većina firmi preferira imati sve u jednom.

Naši sistemi se koriste u skoro svim oblastima. Kreću se u rasponu od kompaktnih, tzv. skid-jedinica, koje poboljšavaju efikasnost doziranja u većim proizvodnim procesima, preko konkretnih, sveobuhvatnih i mobilnih sistema (na prikolicama) za mešanje i transport fluida pa sve do najsavremenijih sistema kakve koriste vodeće evropske farmaceutske firme.

Mi razmišljamo i delujemo globalno – to nije stvar širine, nego perspektive.

NUDIMO SLEDEĆE USLUGE
Saznajte više o našoj ponudi

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image