Select country

3-A Pumpe, Rotacioni izmenjivači toplote, Mikseri

  3-Znak bezbedne higijenske proizvodnje u industriji hrane i pića

Američka organizacija 3A osnovana je 1920-ih godina i neko vreme se prvenstveno koncentrisala na industriju mlečnih proizvoda i proizvodnju jaja. S vremenom je ova organizacija proširila primenu i na druga polja. Dugi niz godina se dozvola za upotrebu 3A oznake temeljila na sistemu samosertificiranja, što je promenjeno 2003. godine, kada je za nosioce licence uvedena obaveza trećeg mišljenja. Svi standardi su obrađeni i usvojeni 2007. godine, od kada su prilagođeni zahtevima EHEDG-a.

Serije: 6 od proizvodjača 1

Vrati tekst Filtriraj tekst

Formular za zahtev

Upit o proizvodu

Korak 2/3 - Detaljne informacije

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Svojstva čvrstih tvari
Proizvod će se ...
Posebni zahtevi
Upit o uslugama

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

 

Vrsta usluge
Upit o prospektima
Upit o prospektima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Potrebni prospekti
Upit o zamenskim delovima

KORAK 2/3 - DETALJNE INFORMACIJE

Molimo Vas za detaljne informacije, kako bismo mogli što bolje da Vam pomognemo.

Kontaktne informacije
Prihvatam da moji podaci budu sačuvani u bazi podataka AxFlow-a CRM-a Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image