Select country

API 676

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na potisne pumpe koje se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrohemijskoj industriji.

Serije: 3 od proizvodjača 1

Vrati tekst Filtriraj tekst

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja