Select country

EC 1935/2004

EC 1935/2004 je kao sertifikat sa sveobuhvatnijim i strožijim kriterijumima zamenio svog prethodnika FDA. EC 1935/2004 primera radi zahteva detaljnije testiranje smeše nego što je to bio slučaj kod FDA te sledivost proizvodnog procesa. Shodno tome, svi FDA materijali ne ispunjavaju nužno zahteve sertifikata EC1935 / 2004.

Proizvod(a) 17
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja