Select country

Naš Tim

AxFlow raspolaže iskusnim i obučenim radnicima koji poseduju detaljno znanje o produktima i opširni know-how na području projektnog menadžmenta.

Nastojimo da Vaše upite što brže i tačnije obradimo i da Vas kod toka procesa kompetentno savetujemo.

Direktor
Ing. Andreas Lippitsch
Menadžeri Proizvoda
Ing. Gottfried Geieregger
Obrada Narudžbi
Sabine Lepold
Sandra Vötsch
Računovodstvo
Cornelia Reitbauer
Controlling & Human Resources
Manuela Szukits
Računovodstvo
Marketing
Violeta Zver
Marketing za Srbiju i Hrvatsku
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja