Select country

Naš Tim

AxFlow raspolaže iskusnim i obučenim radnicima koji poseduju detaljno znanje o produktima i opširni know-how na području projektnog menadžmenta.

Nastojimo da Vaše upite što brže i tačnije obradimo i da Vas kod toka procesa kompetentno savetujemo.

Direktor
Ing. Andreas Lippitsch
Menadžeri Proizvoda
Ing. Manuel Deliomini
Alexander Ostermann
Thomas Schachner
Blue-White
Obrada porudžbine
Sandra Vötsch

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image