Select country

Naš Tim

AxFlow raspolaže iskusnim i obučenim radnicima koji poseduju detaljno znanje o produktima i opširni know-how na području projektnog menadžmenta.

Nastojimo da Vaše upite što brže i tačnije obradimo i da Vas kod toka procesa kompetentno savetujemo.

Direktor
Ing. Andreas Lippitsch
Regionalni Menadžer Prodaje
Mita Krnjački
Regionalni Menadžer Prodaje
Menadžer Proizvoda
Ing. Gottfried Geieregger
Marketing
Violeta Zver
Marketing za Srbiju i Hrvatsku
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja