Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Drobljenje čvrstog otpada u postrojenjima za prečišćavanje

NOV Mono Muncher štiti od blokada procesa, oštećenja pumpi I garantuje kontinualan rad sistema.

Muncher familija je dizajnirana za rad u skladu sa modernim tehnologijama obrade otpadnih voda i mulja.

Muncher familija se sastoji od modela sa dvostrukom osovinom, male brzine I modela sa visokim obrtnim momentom.

Svaka osovina opremljena je nizom rezača i razmaka koji se međusobno prepliću kako bi se izvršilo usitnjavanje čvrstih materija. Jednom kada predmet upadne u mnogobrijne rotirajuće  rezače - krpe, kanapi, plastika, limenke za piće, tekstil, drvo i razne vrste gume lako se obrađuju kroz mašinu.

Naši Muncher modeli su:

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja
An error has occurred while getting captcha image