Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Papir i celuloza

AxFlow nudi široku paletu pumpi za industriju papira i celuloze.

AxFlow raspolaže širokom paletom pumpi za industriju papira i celuloze, što između ostalih podrazumeva vakuumske, zavojne, rotirajuće i mnoge druge pumpe. Pored toga smo specijalizovani i na popravak i održavanje pumpi i njihovih delova.

Proizvod(a) 33
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja