Select country

ATEX

Sva preduzeća Evropske Unije se od jula 2003. godine moraju pridržavati smernica za zaštitu zaposlenih od rizika i opasnosti od eksplozija pri radu. Proizvođači koji trguju sa zemljama Evropske Unije su u radnim okruženjima zahvaćenim opasnošću od eksplozija dužni voditi računa o ispunjenju ATEX smernica koje se odnose na sve električne i ne-električne uređaje i  sigurnosnu opremu. 

Serije: 34 od proizvodjača 10

Vrati tekst Filtriraj tekst

Da li vam je potrebna pomoć u pronalaženju prave pumpe koja odgovara vašim potrebama?

Imamo iskusne eksperte koji su spremni da Vam pomognu!

Kontaktirajte nas ovde

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja