Select country

Atex

ATEX

Sva preduzeća Evropske Unije se od jula 2003. godine moraju pridržavati smernica za zaštitu zaposlenih od rizika i opasnosti od eksplozija pri radu. Proizvođači koji trguju sa zemljama Evropske Unije su u radnim okruženjima zahvaćenim opasnošću od eksplozija dužni voditi računa o ispunjenju ATEX smernica koje se odnose na sve električne i ne-električne uređaje i  sigurnosnu opremu. 

Proizvod(a) 36
Vrati tekst Filtriraj tekst
Formular za kontakt
Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja