Select country

API 675

Norme API-a (American Petroleum Institute) se odnose na zapreminske pumpe koje rade u oba smera i pumpne uređaje koji se koriste u proizvodnji nafte i plina kao i u petrohemijskoj industriji. To podrazumeva hidraulične membranske pumpe i klipne pumpe, ali ne i rotirajuće. AxFlow raspolaže širokom ponudom dozirnih pumpi tipa API 675. 

Serije: 6 od proizvodjača 3

Vrati tekst Filtriraj tekst

Formular za kontakt

Slažem se prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka prema opštoj uredbi o zaštiti podataka. Pravila i uslovi korištenja